Geofyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Geofyzikálny ústav SAV

Ústav bol založený v roku 1953.

Pozostáva zo štyroch vedeckých oddelení: Oddelenia geomagnetizmu, gravimetrie a geodynamiky, seizmológie a fyziky atmosféry. Súčasťou ústavu sú aj detašované pracoviská: Geomagnetické observatórium a seizmická stanica Hurbanovo, Meteorologické observatóriá na Skalnatom Plese a v Starej Lesnej, Gravimetrické laboratórium Banská Bystrica, Geomagnetické observatórium a seizmická stanica Šrobárová, Slapová a seizmická stanica Vyhne, Seizmická stanica a stanica radónovej emanácie Modra-Piesok, Seizmické stanice Bratislava - Železná studnička, Červenica, Kečovo, Kolonické sedlo, Iža, Moča, Stebnícka Huta, Liptovská Anna a Laboratórium impulzných magnetických polí Trenčín.

Ústav je sídlom Národnej komisie IUGG a od roku 1970 vydáva medzinárodný vedecký časopis Contribution to Geophysics and Geodesy.

Aktuálny záujem výskumu spočíva v monitorovaní a analýze zemetrasení s makroseizmickými dopadmi na území Slovenska i v rámci celosvetového monitorovania či analýze seizmického hazardu vo vybraných oblastiach záujmu. Medzinárodné projekty ústavu: Mikroseizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít, Monitorovanie a analýza zemetrasení s dôrazom na oherský rift v Českej republike a oblasť Malých Karpát v Slovenskej republike, Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky, Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém, Výskum vplyvu nehomogenít geologického prostredia na mikroseizmické merania.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia