Ústav geotechniky SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav geotechniky SAV

Ústav vznikol v roku 1957 ako Banícky ústav Slovenskej akadémie vied.

Výskum sa zameriava na problematiku geotechniky, mechanológie a technológie výstavby partikulárnych látok, na vývoj nových technológií podzemných diel pre ekologické ciele a na minimalizáciu nepriaznivých dopadov činností súvisiacich so získavaním surovín a energie.

Ústav má šesť dlhodobých medzinárodných ústavných dohôd o spolupráci s Izraelom, Poľskom, Ruskom a Ukrajinou.

Pozostáva z niekoľkých oddelení: Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky, Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve, Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín, Oddelenie mechanochémie a Oddelenie minerálnych biotechnológií.

Ústav sa podiela na národných aj medzinárodných projetoch ako napr. Liečba arzénom v onkológii: mechanizmus účinku a nové formy dodania a vydáva časopis Acta Montanistica Slovaca.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia