Ústav materiálového výskumu SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav vznikol v roku 1955 ako Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie Slovenskej akadémie vied.

Pôvodne sa na ústave riešili úlohy výskumu a vývoja v oblasti práškovej metalurgie a valcovaných nízkolegovaných ocelí. Postupne sa začal orientovať na výskum a vývoj moderných progresívnych materiálov. Odrazom tohto vývoja bola aj zmena názvu ústavu v roku 1992 na Ústav materiálového výskumu.

V súčastnosti ústav tvoria tieto oddelenia - Oddelenie mikroštruktúry a mechanických vlastností ocelí, Oddelenie mikroštruktúrneho inžinierstva ocelí, Oddelenie difúznych a transformačných procesov v kovových systémoch, Oddelenie práškovej metalurgie železa, Oddelenie nanoštruktúrnych materiálov, Oddelenie elektrokeramiky a Oddelenie konštrukčnej keramiky.Súčasťou je aj Centrum excelentnosti.

Ústav sa podiela na mnohých projektoch v spolupráci s VEGA, APVV, MVTS, Štrukturálnymi fondmi, HOGA, ISWA či Bilaterálnou spoluprácou. Ústav vydáva časopis Measurement science review.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia