Neuroimunologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Neuroimunologický ústav SAV

Ústav na bunkovej a molekulárnej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného.

Skúma princípy a mechanizmy vedúce k poruchám komunikácie týchto dvoch systémov a analyzuje možnosti medzidruhového prenosu. Prototypom týchto porúch sú závažné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat spôsobené najmä patologickými proteínmi typu taonov a prionov. Pri výskume ústav spolupracuje na medzinárodnej úrovni s MRC, Laboratory of Molecular Biology (Cambridge), International School for Advanced Studies (Trieste), Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Chemical Neuropathology Laboratory (New York).

Ústav v súčasnosti rieši viacero národných i medzinárodných projektov ako napr. BIOMARKAPD - Biomarkery pre Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu či NANONET - Nanomechanika sietí intermediálnych filamentov.

Organizačnú štruktúru ústavu tvoria Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie a Centrum memory.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia