Ústav experimentálnej onkológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Ústav experimentálnej onkológie patrí medzi najstaršie výskumné pracoviská na Slovensku.

Je to experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá od samého začiatku komplexným výskumom príčin, vedúcich k vzniku nádorov.

Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA.

Ústav rieši viacero projektov na národnej aj medzináodnej úrovni, ako napr. Liečba arzénom v onkológii: mechanizmus účinku a nové formy dodania.

Organizačnú štruktúru tvorí Laboratórium molekulárnej onkológie, Laboratórium genetiky nádorových ochorení, Laboratórium molekulárnej genetiky, Laboratórium imunológie nádorov a Laboratórium mutagenézy a karcinogenézy.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia