Ústav pre výskum srdca SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav pre výskum srdca SAV

V súčasnosti je hlavnou orientáciou ústavu základný medicínsky výskum v oblasti ochorení kardiovaskulárneho systému.

Cieľom tohto výskumu je poznanie a objasnenie mechanizmov regulácie funkcie srdca pri závažných civilizačných ochoreniach na bunkovej, subcelulárnej a molekulárnej úrovni. Ústav rieši viacero národných i medzinárodných projektov ako napr. Štúdium bunkových a molekulárnych mechanizmov zapojených do kardioprotektívnych účinkov červeného palmového oleja či Štúdium endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov pri ochrane myokardu voči ischémii.

Organizačnú štruktúru tvorí Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie, Oddelenie biochémie, Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie a Laboratórium chémie proteínov.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia