Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Ústav vznikol v roku 1990 osamostatnením detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach.

Predmetom činnosti ústavu je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. EUWelNet - Koordinovaná európska sieť pre welfare zvierat či AWARE - Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe.

Organizačnú štruktúru ústavu tvoria Oddelenie biochémie biomembrán, Oddelenie fyziológie a etológie a Oddelenie imunogenetiky.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia