Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Historický ústav SAV

Ústav vznikol roku 1943 v rámci HÚ SAV (Slovenskej akadémie vied a umení).

Ústav realizuje systematický výskum slovenských dejín od najstarších čias po súčasnosť a vybraných otázok všeobecných dejín a dejín vied a techniky. V centre jeho bádateľskej činnosti je vývoj osídlenia Slovenska a politické, ekonomické, sociálne, národné a kultúrne dejiny Slovákov a národnostných menšín na slovenskom území.

Osobitná pozornosť sa venuje vydávaniu prameňov k slovenským dejinám a spracovaniu bibliografie slovenských dejín.

Ústav vydáva vedecký Historický časopis (CC), vedecký internetový časopis Forum Historiae, populárno-vedecký časopis História a mnoho ďalších ročeniek a nepravidelných periodík.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. Medzinárodná bibliografia historických vied, Globalizované ekonomické dejiny: mnohoraké cesty z minulosti či Dejiny susedov - višegrádske krajiny vo vzájomnom pohľade a perspektívach.

Organizačnú štruktúru tvoria Oddelenie najstarších dejín, Oddelenie novovekých dejín, Oddelenie dejín 19. storočia, Oddelenie novších dejín, Oddelenie najnovších dejín a Oddelenie dejín vied a techniky.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia