Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav etnológie SAV

Ústav etnológie vznikol v roku 1946 pod názvom Národopisný ústav, v roku 1994 bol premenovaný na Ústav etnológie.

Výskum je orientovaný na tieto okruhy:

1) etnologická reflexia transformačných procesov na Slovensku po roku 1989 – etnické procesy, dopad modernizačných procesov na každodennú kultúru vidieka a mesta, výskum kolektívnych identít a menšinovej problematiky, sociokultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie

2) analýza úlohy a prínosu kultúrneho dedičstva v kontexte Európy – rozširovanie pramennej bázy, kultivovanie vzťahu k regionálnym, národným a európskym hodnotám

3) etnohistorický vývin stredoeurópskeho priestoru – obraz kultúrneho vývinu strednej Európy

4) dejiny vednej disciplíny

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú národné a medzinárodné projekty ako napr. Kultúrne a transformačné procesy v Srbsku a na Slovensku, Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve či ETNOFOLK - Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe.

Ústav vydáva dva časopisy - Slovenský národopis a Etnologické rozpravy.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia