Ekonomický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ekonomický ústav SAV

Ekonomický ústav patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré vznikli ihneď po jej založení v roku 1953.

Poslanie ústavu spočíva v relatívne ucelenom, vnútorne previazanom národohospodársky orientovanom výskume, ktorý hľadá odpovede na otázky o stave, fungovaní a smerovaní slovenskej ekonomiky, o využívaní a kultivácií jej potenciálu, o hľadaní ciest a prostriedkov znižovania rizík a ohrození jej rozvoja pri završovaní transformácie v podmienkach globalizácie a integrácie. Usiluje pritom o účelné skĺbenie teoretického a empirického výskumu. Relevantné výsledky výskumu poskytuje decíznej sfére.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú národné a medzinárodné projekty ako napr. Vyhliadky pre spoluprácu krajín V4 v meniacom sa ekonomickom, politickom a sociálnom prostredí či WWWforEurope - Welfare, Wealth and Work for Europe.

Spolu s Prognostickým ústavom vydáva Ekonomický časopis, ktorý je dokumentovaný v Current Contents/Social and Behavioral Sciences.

Organizačnú štruktútu tvoria Oddelenie svetovej ekonomiky, Oddelenie maktoekonómie a znalostnej ekonomiky, Oddelenie sociálno-ekonomického rozvoja a trhu práce, Oddelenie ekonomického modelovania a analýzy a Oddelenie empirického výskumu.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia