Oddelenie ekonomického modelovania a analýzy
Ekonomický ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie ekonomického modelovania a analýzy

Štvrté oddelenie plní gnozeologickú funkciu základného výskumu v oblasti formulovania ekonomickej teórie metodológiou matematickej ekonómie a v oblasti orientovaného výskumu s využitím empirických modelov a analýz a ďalších oblastiach ekonomiky.

Oddelenie tiež rieši viacero projektov ako napr. Politika zamestnanosti vo vzťahu k nízkokvalifikovaným pracovným silám, či SILVER - Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia