Oddelenie empirického výskumu
Ekonomický ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie empirického výskumu

Výskum oddelenia sa zameriava na témy ako príčiny zadĺženosti a jej efekt na hospodársky rast a investicie, únik kapitálu - teoretické a metodologické prístupy vychádzajúce z finance-growth nexus, meranie efektov rozvojovej pomoci a efektov PZI, periodické sledovanie reálnej konvergencie a hospodárskeho cyklu, informačné technológie a ekonomický rast, ľudský kapitál a vzdelanie (vplyv charakteristík ľudského kapitálu a vzdelania na ekonomický rozvoj, starnutie populácie a tlaky na trhu práce).

Súčasťou výskumu sú tiež projekty ako Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: Implikácie pre Európsku úniu, Politika zamestnanosti vo vzťahu k nízkokvalifikovaným pracovným silám či SILVER - Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia