Ústav experimentálnej psychológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav experimentálnej psychológie SAV

Ústav vznikol v roku 1952.

Od vzniku ústavu bolo v centre jeho záujmu skúmanie poznávacích procesov osobnosti. Poznávacie procesy boli hlavnou výskumnou témou dvoch Centier excelentnosti, ktorých nositeľov bol Ústav experimentálnej psychológie : Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti - CEVIT (2002 – 2006) a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG (2007 – 2010).

Od 4. 8. 2011 pokračuje skúmanie v Centre excelentnosti s názvom Centrum strategických analýz, Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti - CESTA.

Ústav rieši nasledujúce výskumné projekty: Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh, Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže, Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní, Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania.

Ústav vydáva karentovaný impaktovaný časopis Studia psychologica v anglickom jazyku.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia