Ústav politických vied SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav politických vied SAV

Ústav politických vied vznikol v roku 2002.

Poslaním ústavu je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.

Ústav v súčasnosti rieši tri medzinárodné projekty - „Europeanization“ of Slovakia and Ukraine – consequences of the EU-enlargement in 2004 in comparative perspective, Jan Auerhahn ako reprezentant Československého inštitútu pre menšiny, jeho vzťah k československej menšine vo Viedni a v dolnom Rakúsku v 30. rokoch 20. storočia a Visegrad cooperation and the future of Central Europe.

Ústav vydáva časopis Studia Politica Slovaca.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia