Ústav dejín umenia SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav dejín umenia SAV

Ústav bol konštituovaný v roku 1990.

Je to pracovisko špecializované na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku a ich medzinárodný kontext. Zahŕňa štúdium maliarstva, sochárstva, umeleckých remesiel a architektúry od stredoveku do konca 20. storočia. Analyzuje dejinný vývoj, medzinárodné vzťahy, ikonografické námety, sociologické väzby i teoretické rozmery dejín výtvarného umenia Slovenska.

Súčasťou výskumu sú národné i medzinárodné projekty ako Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte, Umelecké transfery v gotickej Európe 12. - 16. storočia a Dvorské rezidencie ako miesta výmeny v období neskorého stredoveku a raného novoveku (1400-1700) - Palatium.

Ústav vydáva časopis ARS.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia