Ústav slovenskej literatúry SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav slovenskej literatúry SAV

Ústav vznikol v roku 1953.

Ústav vykonáva základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.

Jeho súčasťou sú aj národné a medzinárodné projekty ako Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte, či Dejiny po 1945 - Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945.

Organizačnú štruktútu tvoria Oddelenie dejín staršej slovenskej literatúry, Oddelenie dejín slovenskej literatúry 19. storočia, Oddelenie výskumu slovenskej literatúry 20. storočia a Oddelenie teórie literatúry.

V súčasnosti ústav vydáva časopis Slovenská literatúra.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia