Ústav svetovej literatúry SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav svetovej literatúry SAV

Ústav vznikol roku 1991.

Ústav vykonáva základný výskum javov a procesov svetovej literatúry v týchto hlavných oblastiach: vývinové tendencie moderných literárnych smerov, teoretické a metodologické problémy všeobecného literárneho procesu, dejiny umeleckého prekladu na Slovensku, ako aj teoretické a metodologické otázky prekladu a interdisciplinárny výskum veľkých kultúrnych epoch.

Súčasťou výskumu sú aj národné a medzinárodné projekty ako Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore, Teoretické aspekty skúmania literárnych procesov na prelome 20. a 21.storočia a Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci.

Ústav vydáva dva časopisy - Slovak Review a World Literature Studies.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia