Milan Brňák
Popularizácia a komercializácia

Milan Brňák

JUDr.

vydavateľ

Štúdium: Právnická fakulta UK Bratislava, 1979

Pracoviská a významné funkcie: Polygrafia SAV (1992 - 2000 riaditeľ), VEDA, vydavateľstvo SAV (od 2000 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: vybudovanie komplexného moderného vydavateľského (redakčného i polygrafického) pracoviska, umožňujúceho realizáciu edičného programu SAV v celej šírke knižnej i časopiseckej produkcie, ktorá bola viackrát ocenená Nadáciou Slovak Gold - Certifikátom ochrannej značky kvality a Zlatou medailou Slovak Gold (Encyclopaedia Beliana, 2001, 2005, 2008, Slovník súčasného slovenského jazyka, A - G, 2007), v súťaži Najkrajšia kniha SR (Podnik a podnikanie, I. zv., 2007), Najkrajší kalendár Slovenska 2006 (Kalendár mikrosveta siníc) i v súťažiach Literárneho fondu; rekonštrukcia priestorov na Štefánikovej ul. 3 pre potreby knižnej predajne odbornej, vedeckej a populárno-vedeckej literatúry a Malého kongresového centra VEDY, vydavateľstva SAV; realizácia projektu spoločného pracoviska Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva SAV - Typi Universitatis Tyrnaviensis

Významné ocenenia: Pamätná plaketa SAV (2008), Pamätná medaila Právnickej fakulty TU v Trnave (2008), Pamätná medaila Spoločnosti Alexandra Dubčeka (2010)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia