Ľuboš Knoth
Popularizácia a komercializácia

Ľuboš Knoth

Mgr.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Štúdium: Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov 1995, Marketing a manažment malého a stredného podnikania, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1999
Pracoviská a významné funkcie:
1995 – 1996: Ministerstvo zahraničných vecí SR, stážista, neskôr špecialista pre anglicky hovoriace krajiny na Odbore zahraničných krajanov
1996 - 2005: asistent predsedu ÚPV SR, riaditeľ Kancelárie predsedu ÚPV SR s oblasťou pôsobenia okrem iného v oblasti ľudských zdrojov, PR, vzdelávaní, marketingu a pod.
2005 - 2008: liaison officer/ projektový manažér/administrátor v Európskom patentovom úrade /EPÚ/ vo Viedni, Rakúsko
2008 - 2012: privátna sféra s pôsobenosťou v oblasti duševného vlastníctva, projektového manažmentu, špecializovaných prekladov a vzdelávaní v AJ; externý koordinátor EPÚ pre pilotný projekt reorientácie PATLIB centier; externý expert v oblasti duševného vlastníctva pre EÚ projekt IPA: 2009 v Albánsku
2012 – súčasnosť: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Členstvo v organizáciách:
Zástupca SR na rokovaniach Správnej rady EPO, Správnej rady OHIM a Valného zhromaždenia WIPO. Alternatívny člen Správnej rady EPO 2002 - 2005 /AC EPO/. Člen redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo 1996 – 2004, 2012

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia