Katarína Müllerová
Popularizácia a komercializácia

Katarína Müllerová

Ing.

Kancelária pre transfer technológii SAV (KTT SAV)
Technologický inštitút SAV

Vedúca Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémii vied (KTT SAV).

Po skončení Materiálovotechnologickej fakulty STU, odbor technológ strojárskej výroby pracovala  šesť rokov v aplikovanom výskume materiálov.

Od roku 2009 po odbornej stránke viedla projekt, ktorý vyústil do založenia KTT SAV. Snaží sa riešiť problematiku prenosu výsledkov vedy do praxe systémovo, v plnej miere naštartovať všetky potrebné procesy a vytvoriť plne funkčný a využívaný most medzi priemyslom a vedou.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia