Gabriel Bianchi
Veda a výskum

Gabriel Bianchi

doc., PhDr., CSc.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Slovenská akadémia vied

riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedecko-výskumná činnosť Doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc. pozostáva z troch väčších tematických celkov, ktorými sú environmentálna psychológia a výchova, sexuálne zdravie a výchova a presah sexuality a intimity do občianskeho priestoru. Je autorom a spoluautorom desiatok významných publikácií a príspevkov, pričom jeho publikačná činnosť je do veľkej miery medzinárodného charakteru.

Počas svojej kariéry absolvoval viac ako desať dvojtýždňových študijných pobytov vo Veľkej Británii a na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zúčastnil sa desiatok vedeckých konferencií v zahraničí. Je tiež spoluorganizátorom pravidelných konferencií o sexuálnej výchove a hlavným vedeckým garantom medzinárodnej vedeckej konferencie Sexuality.

Pracoviská a významné funkcie:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (od r. 1990) – samostatný vedecký pracovník, riaditeľ
Ústav experimentálnej psychológie SAV (1984 - 1990) – odborný pracovník
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava (1980 - 1984) – interný vedecký ašpirant
Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Bratislavy (1978 - 1984) – odborný pracovník

Dĺžka pedagogickej praxe: 19 rokov.

Najvýznamnejšie vedecké projekty:

Projekt APVV „Udržateľnosť reprodukcie na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie“ (2011 - 2014) - hlavný riešiteľ

Mládež a európska identita: „Orientation of Young Men and Women to Citizenship and European Identity“ Koordinátor: Dr. L. Jamieson, University of Edinburgh. Spolupracujúce krajiny: UK, Nemecko, Španielsko, Rakúsko (2001 - 2004) - zodpovedný riešiteľ za SR

EU Health Programme/Executive Agency for Health and Consumers/DG SANCO: „Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people’s sexual health in Europe” (2010 - 2013) - zodpovedný riešiteľ za SR

VEGA 2/6164/6: „Intimita a normativita v kontexte občianstva" (2006-2008) - zodpovedný riešiteľ

VEGA 2/3147/23: „Individuálna, komunitná a európska identita z pohľadu zdravia“ (2003-2005) - zodpovedný riešiteľ

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia