Štefan Faix
Veda a výskum

Štefan Faix

doc., MVDr., DrSc.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Slovenská akadémia vied

veterinárny lekár

Štúdium: Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1983

Pracoviská a významné funkcie: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (2004 - 2009 predseda vedeckej rady, od 2009 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Tubulárna reabsorpcia močoviny v obličkách; Vplyv éterických olejov na zdravotný stav a imunitu zvierat.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 52 (zahraničné)/6 kapitol/126; Najvýznamnejšie publikácie: Faix, Š. et al. (1988): Creatinine and inulin clearance at the different nitrogen and energy intake in sheep. In Comp. biochem. physiol., 91A, 689-691.; Plachá, I. et al. (2010): Effect of Enterococccus faecium AL 41 and Thymus vulgaris essential oil on small intestine integrity and antioxidative status of laying hens. In Research in Veterinary scien-ce, 89, 257-261 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Vedecké kolégium SAV pre biologicko-ekologické vedy, Komisie VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy 

Významné ocenenia: Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (1987), Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách (2008)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia