Ivan Frollo
Veda a výskum

Ivan Frollo

prof., Ing., DrSc.

Oddelenie zobrazovacích metód
Ústav merania SAV
Slovenská akadémia vied

elektrotechnik

Štúdium: Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1963

Pracoviská a významné funkcie: Tesla elektroakustika Bratislava (1962 - 1963), Ústav merania SAV (od 1963, 1998 - 2006 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Nové meracie metódy a prístroje pre biológiu, kardiochirurgiu a respirológiu; Elektronické meracie prístroje na báze mikropočítačovej techniky; Tomografické metódy a systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie s aplikáciou pre medicínske a biologické vedy; Zariadenie na celotelovú tomografiu TMR-96; Metódy riešenia magnetických polí na báze waveletových transformácií; Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii; Detekcia nanoštruktúr pomocou NMR zobrazovania. 

Časopisecké publikácie, patenty, ohlasy: 87/22/106

Vedecká výchova: 8

Medzinárodné projekty: 1/6

Členstvo vo vedeckých organizáciách: IMEKO-Technical Committee on Measurement Science TC7, Union Radio-Scientifique Internationale (viceprezident národného komitétu), Central European Academy of Science and Art

Významné ocenenia: Cena SAV, Strieborná a zlatá čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách, Pamätná medaila k 60. výročiu založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Zlatá medaila J. A. Segnera, Veľká medaila sv. Gorazda, Medaila SAV za podporu vedy, Cena SAV, Zlatá medaila SAV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia