Gabriel Fusek
Veda a výskum

Gabriel Fusek

PhDr., CSc.

Oddelenie archeológie stredoveku a raného novoveku
Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

archeológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1981

Pracoviská a významné funkcie: Archeologický ústav SAV (od 1998 hlavný redaktor časopisu Slovenská archeológia)  

Najdôležitejšie výsledky: Výskum včasného a vrcholného stredoveku s dôrazom na interetnické vzťahy; Zostavovateľ viacerých monografií a zborníkov. Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 127/1/951; Monografia: Slovensko vo včasnoslovanskom období (1994); Štúdia Keramika predveľkomoravského horizontu z Nitry-Šindolky a otázka jej datovania. In: M. Guštin (Ured. - Hrsg.): Srednji vek. Arheološko raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino - Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene. Ljubljana (2008), pp. 21-34; Štúdia Chronologische Fragen der Nitraer Gräberfelder des 10.-11. Jahrhunderts: das Fallbeispiel Nitra-Šindolka. In: B. Tobias (Hrsg.): Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Mainz (2012), pp. 89-112

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 0/4

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV

Významné ocenenia: Cena Literárneho fondu (1994), Schonvisner István emlékérem (2010)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia