Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Archeologický ústav SAV

Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a v roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach v rámci vlastného vedeckovýskumného programu, úloh grantových projektov, štátnych objednávok, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. Archeologické krajiny Európy, COSCH - Farba a miesto v kultúrnom dedičstve či Datovanie a štruktúra včasnostredovekých hradísk na Slovensku.

Ústav vydáva časopisy Slovenská archeológia AVANS, Slovenská numizmatika, Študijné zvesti a Východoslovenský pravek.

Štruktúru ústavu tvoria Oddelenie archeológie praveku, Oddelenie včasnej doby dejinnej a styčných prírodovedeckých disciplín, Oddelenie archeológie stredoveku a raného novoveku, Oddelenie záchranných výskumov a prospekcie, Oddelenie pre výskum východného Slovenska a Oddelenie vedecko-technických informácií a reštaurátorských laboratórií a Výskumné pracovisko vo Zvolene.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia