Ivan Gerát
Veda a výskum

Ivan Gerát

doc., PhDr., PhD.

Ústav dejín umenia SAV
Slovenská akadémia vied

historik umenia

Štúdium: Albert-Ludwigs Universität, Freiburg, (Dr. Phil. 1994)

Pracoviská a významné funkcie: Ústav dejín umenia SAV (od 2005 riaditeľ), Trnavská univerzita (od 2009 docent)

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 49/5/170; Monografie: Obrazové legendy sv. Alžbety - téma, médium a kontext. Bratislava (2009); Stredoveké obrazové témy na Slovensku (2001); Unerwünschte Freiheit. Instrumentalisierung des Mittelalterbildes im kunsthistorischen Denken von Hans Sedlmayr (1994); GERÁT, Ivan. Svätí bojovníci v stredoveku : úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011. 183 s., 15 il. ISBN 978-80-224-1219-3.

Medzinárodné projekty: 0/2

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Umeleckohistorická spoločnosť (člen výboru), ICOM - International Council of Museums

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia