Gabriela Kiliánová
Veda a výskum

Gabriela Kiliánová

PhDr., CSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnologička

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1974

Pracoviská a významné funkcie: Katedra etnografie a folkloristiky FiF UK (1974 - 1982), Ústav etnológie SAV (od 1983, od 2000 riaditeľka)

Najdôležitejšie výsledky: Publikačné výstupy doma a v zahraničí v oblasti výskumu kolektívnych identít, pamäti, naratívnosti a rituálov.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 86/2/295, Najvýznamnejšie publikácie: Kiliánová, G. : Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: Ústav etnológie SAV a SAP (2005), 148 s.; Kiliánová, G., Krekovičová, E., Kowalská, E. (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Centrum excelentnosti SAV „Procesy", Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda, vydavateľstvo SAV (2009), 722 s.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4 (z toho 2 zahraniční skončení doktorandi)

Medzinárodné projekty: 2/6 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: International Society for Folk Narrative Research - member of the Executive Committee (1998 - 2009), European Association of Social Anthropologists, International Society for Ethnology and Folklore

Významné ocenenia: Medzinárodná cena Herder Preis (2006, udeľuje A. Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg - Universität Wien)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia