Iwar Klimeš
Veda a výskum

Iwar Klimeš

prof., MUDr., DrSc.

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Slovenská akadémia vied

lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Štúdium:
Lekárska fakulta UK Bratislava (1975)

Pracoviská a významné funkcie:
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (od 1975, 1991 - 2012 vedúci laboratória, 1996 – 2006 vedecký tajomník, od 2003 vedúci spoločného DNA diagnostického pracoviska ÚEE SAV a NEDÚ s názvom DIABGENE, 2005 – 2007 predseda vedeckej rady, 2007 – 2013 riaditeľ)
Rada APVV pre lekárske vedy (2006 – 2010 predseda)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (2002 – 2006 predseda)
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti MŠ SR (2001 – 2006 predseda)

Študijné pobyty:
Veľká Británia (1998)
USA (1980 – 1982, 1991)
Nemecko (1979)

Najdôležitejšie výsledky:
Klinicko-fyziologické dôkazy pre opodstatnenosť liečby diabetikov 2. typu intenzifikovaným inzulínovým režimom;
Séria prác objasňujúcich mechanizmy priaznivých účinkov diét s modifikovaným obsahom a zložením lipidov na vznik a rozvoj syndrómu inzulinorezistencie;
Založenie DNA diagnostiky a skríning monogénne podmienených foriem cukrovky, obezity, familiárnej hypercholesterolémie a senzorineurálnej poruchy sluchu na Slovensku;
Využitie farmakogenomiky na objavné zmeny liečby novorodeneckej cukrovky;
Editor 3 monografických zväzkov Annals of the New York Academy of Sciences (1993, 1997, 2002) a 3 učebníc endokrinológie a diabetológie (1993, 1998, 2004).

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: vyše 200/5/2372 (bez autocitácií);
Hodnotenie ARRA: vedecká špička v lekárskych vedách.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2/4

Medzinárodné projekty: 8/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Americká diabetologická spoločnosť
Európska asociácia pre štúdium diabetu
Európska pracovná skupina pre genetiku diabetu
Slovenská diabetologická spoločnosť (1996 – 2002 podpredseda)
Slovenská endokrinologická spoločnosť (2002-2006 predseda)
Učená spoločnosť SAV

Významné ocenenia:
Jesseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti,
Zlatá plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách,
Cena Literárneho fondu, Cena SAV za vedecké výsledky,
Cena SAV za spoluprácu s vysokými školami,
Medaila SAV za podporu vedy,
Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho Nadácie Matice Slovenskej,
ceny Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Servier, Pfizer, Eli Lilly za najlepšie publikácie roka.

Významní príbuzní:
Ing. Vladimír Klimeš, projektant a staviteľ inžinierskych konštrukcií (starý otec);
MUDr. Niké Klimešová, priekopníčka neonatologickej oftamológie na Slovensku (matka).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia