Milan Kozánek
Veda a výskum

Milan Kozánek

RNDr., CSc.

Ústav zoológie SAV
Slovenská akadémia vied

zoológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1976 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV (vedúci oddelenia entomológie), Ústav zoológie SAV (od 2006 do 2015 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Objav viac než 50 pre vedu nových druhov dvoj- krídlovcov; Výskum neurofyziológie stresu u hmyzu; Výskum a vývoj metódy sterilného hmyzu pre potreby boja proti škodcom; Výskum bioterapeutických metód. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty: 81/1/2 

Vedecká výchova, doktorand- ské štúdium: 6 

Medzinárodné projekty: 5/3 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská entomologická spoločnosť, American Entomological Society 

Významné ocenenia: Cena SAV za popularizáciu vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia