Oľga Križanová
Veda a výskum

Oľga Križanová

doc., Ing., DrSc.

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Slovenská akadémia vied

fyziologička

Štúdium: Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, 1983 

Najdôležitejšie výsledky: Práce o modulácií IP3 receptorov (IP3 receptory sú vnútrobunkové transportéry vápnika, ktoré sú lokalizované prevažne na vnútrobunkových zásobárňach; IP3 receptory sú modulované stresom, apoptózou, hypoxiou, atď.; Vplyvom hypoxie sa niektoré typy týchto receptorov presúvajú do jadra a pôsobia ako regulátory vápnika v jadre). 

Časopisecké publikácie, ohlasy: 131/646; Najvýznamnejšie publikácie: Molecular Cloning of Multiple Subtypes of a Novel Rat Brain Isoform of the alpha 1 Subunit of the Voltage-Dependent Calcium Channel. Hui A., Ellinor P., Krizanova O., Wang JJ., Diebold RJ., Schwartz A.: Neuron 7: 35 44 (1991); drenergic modulation of the type 1 IP3 receptors in the rat heart. Jurkovico- va D., Kubovcakova L., Hudecova S., Kvetnansky R., Krizanova O. BBA - Molecular Cell Research, 1763; 18-24 (2006) 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 8 

Medzinárodné projekty: 1/3 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská biochemická spoločnosť, Učená spoločnosť SAV 

Významné ocenenia: Cena ministra školstva SR za vedu a techniku, Bronzová medaila rírodovedeckej fakulty UK, Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia