Nadežda Lukáčová
Veda a výskum

Nadežda Lukáčová

RNDr., DrSc.

Slovenská akadémia vied

neurobiologička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, 1981 

Pracoviská a významné funkcie: Neurobiologický ústav SAV (predsedníčka vedeckej rady, od 2011 do 2015 riaditeľka NbÚ SAV) 

Najdôležitejšie výsledky: Analýza lipidových profilov v CNS počas ischémie a recirkulácie, iIdentifikácia nitrergických dráh v centrálnom a periférnom nervovom systéme. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy, kapitoly v knihách: 71/380/1/9; Najvýznamnejšie publikácie: Lukáčová, N., Chavko, M., Halát, G. Effect of stobadine on lipid peroxidation and phospholipids in rabbit spinal cord after ischaemia. Neuropharmacology, 32:235-241,1993; Orendáčová, J., Čížková, D., Kafka, J, Lukáčová, N., Maršala, M. Šulla, I., Maršala, J., Katsube, N. Cauda equina syndrome. Prog. Neurobiol. 64(6):613-637, 2001 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 6 x školiteľka, 1 x konzultntka 

Medzinárodné projekty 3/0 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Komisia VEGA MŠ a SAV pre lekárske a farmaceutické vedy (od r. 2006, predsedníčka komisie 2010-2012), Redakčná rada General Physiology & Biophysics (od 2010 editor), Odborové komisie doktorandských študijných programov: Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ, Molekulárna cytológia na PF UPJŠ, Anatómia, histológia a embryológia na LF UPJŠ, Neurovedy na UVLaF

Významné ocenenia: Ocenenie za najlepšiu publikáciu z oblasti neurochirurgie Slovenskou neurobiologickou spoločnosťou v r. 2001

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia