Peter Matiašovský
Veda a výskum

Peter Matiašovský

Ing., CSc.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Slovenská akadémia vied

stavbár

Štúdium: Stavebná fakulta SVŠT Bratislava, 1980 

Pracoviská a významné funkcie: Štátny výskumný, projektový a typizačný ústav Bratislava, Ústav stavebníctva a architektúry SAV (od 2005 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Použitie modálnej analýzy pri identifikácii ekvivalentných tepelných parametrov budov; Modely parametrov prenosu tepla a hmoty v pórovitých kompozitných stavebných materiáloch. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 19/5/1/62; Najvýznamnejšie publikácie: Hanečka, K., Koronthályová, O., Matiašovský, P.: The carbonation of autocla- ved aerated concrete. In: Cement and Concrete Research, vol. 27, (1997) , pp. 589-599; Koronthalyová, O., Matiašovský, P.: Thermal conductivity of fibre reinforced calcium silicate hydrate-based materials. In: Journal of Thermal Envelope and Building Science, vol. 27, (2003), no. 1, pp. 71 - 89 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 1 

Medzinárodné projekty: 0/3 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská fyzikálna spoločnosť SAV 

Významné ocenenia: Cena SAV, Plaketa profesora Chrobáka Stavebnej fakulty STU

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia