Miroslav Pekník
Veda a výskum

Miroslav Pekník

PhDr., CSc.

Ústav politických vied SAV
Slovenská akadémia vied

historik, politológ

Štúdium: Filozofická fakulta Karlovej univerzity Praha, 1988

Pracoviská a významné funkcie: Politologický kabinet SAV (od roku 1998 riaditeľ), Ústav politických vied SAV (od roku 2002 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. - II. (1998, hlavný redaktor); Pohľady na slovenskú politiku (2000, zostavovateľ a spoluautor); Milan Hodža - štátnik a politik (1994, 2002, zostavovateľ a spoluautor); Milan Hodža a integrácia strednej Európy (2006, zostavovateľ a spoluautor); Milan Hodža - politik a žurnalista (2008, zostavovateľ a spoluautor); Martin Rázus - politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ (2008, zostavovateľ a spoluautor); Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska (2008, spoluautor); Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu (2008, zostavovateľ a spoluautor); Alexander Dubček politik, štátnik, humanista (2009, zostavovateľ a spoluautor); Slovenské národné povstanie 1944: súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny (2009, zostavovateľ a spoluautor); Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky (2009, zostavovateľ a spoluautor). Dr. Ivan Dérer - politik právnik a publicista (2010 zostavovateľ a spoluautor); Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník (2012 zostavovateľ a spoluautor). 

Medziná-rodné projekty: 9 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slo- vensko-česká komisia historikov, Slovenská historická spoločnosť, Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku 

Významné ocenenia: Medaila Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského písomníctva (1998), Pamätná medaila Alexandra Dubčeka (2003), Cena SAV za popularizáciu vedy (2004), Strieborná medaila Alexandra Dubčeka (2006), Pamätná medaila mesta Martin a obce Sučany pri príležitosti 130. výročia narodenia Milana Hodžu (2008), Cena Milana Hodžu (2009)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia