Tibor Pichler
Veda a výskum

Tibor Pichler

prof., PhDr., CSc.

Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia
Filozofický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
  • Systematická filozofia, Dejiny filozofie

filozof

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1972

Pracoviská a významné funkcie: Filozofický ústav SAV (od1994 riaditeľ, Európska komisia proti rasizmu a intolerancii pri Rade Európy v Štrasburgu (člen), Akademický snem AV ČR (člen) 

Najdôležitejšie výsledky: Interpretácia slovenského filozofického a politického myslenia v stredoeurópskom kontexte; Typológia národoveckého myslenia v 19. storočí. 

Časopisecké publikácie, monografie: 90 + 4 knižné publikácie (editor); Najvýznamnejšie publikácie: Národovci a občania (1998), Volksgeist und Politik (2001), Národ, národnosti a štát: O politike etnického entuziazmu (2009) 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2 

Medzinárodné projekty: 0/6

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia