Štefan Šutaj
Veda a výskum

Štefan Šutaj

prof., PaedDr., DrSc.

Oddelenie histórie
Spoločenskovedný ústav SAV
Slovenská akadémia vied

historik

Štúdium: Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, 1977 

Pracoviská a významné funkcie: Spoločenskovedný ústav SAV (od 1977), Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ Košice (od 2008)

Najdôležitejšie výsledky: Monografie k problematike národnostných menšín na Slovensku a k problematike politických strán na Slovensku po roku 1945.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 192/980; Najvýznamnejšie publikácie: Šutaj, Š. Maďarská menšina na Slovensku v 20.storočí. Bratislava: Kalligram, 2012;Šutaj, Š.: Magyarok Csehszlovákiában 1945 - 1948 között - kise- bbségkutatás. Budapest: Lucidus Kiadó (2008), 292 s.; Šutaj, Š.: Nútené presídlenie Maďarov zo Slovenska do Čiech. Deportácie obyvateľstva maďarskej národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej svetovej vojne. Prešov: Universum (2005), 160 s. 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 0/5

Medzinárodné projekty: 0/14 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovensko-maďarská komisia historikov (spolupredseda); Slovenská historická spoločnosť (člen výboru); Slovenský národný komitét historikov (člen výboru) 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia