Viktor Witkovský
Veda a výskum

Viktor Witkovský

doc., RNDr., CSc.

Slovenská akadémia vied
Oddelenie zobrazovacích metód
Ústav merania SAV

matematik, štatistik

Štúdium: Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1986

Pracoviská a významné funkcie: Ústav merania SAV (vedúci oddelenia teoretických metód, od 2006 zástupca riaditeľa, od 2005 predseda vedeckej rady) 

Najdôležitejšie výsledky: Návrh a výskum nových modelov a metód štatistického usudzovania určených predovšetkým pre malé rozsahy výberov; Metódy a algoritmy na výpočet niektorých exaktných pravdepodobnost- ných rozdelení a ich aplikácie pre štatistickú analýzu nameraných údajov pre technické a biomedicínske aplikácie; Monografie: Stochastické modely merania (2001), Spracovanie a vyhodnocovanie meraní (2002).

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 35/2/100

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 5

Medzinárodné projekty: 3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: International Biometric Society, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, International Association for Breath Research, Jednota slovenských matematikov a fyzikov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia