Peter Korim
Veda a výskum

Peter Korim

doc., MVDr., PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prorektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vzdelanie: Vysoká škola veterinárstva v Košiciach, 1988

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1989 Univerzita veterinárskeho lekásrtva a farmácie v Košiciach: Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky UVLF v Košiciach. Od r. 2007 prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. 

Vedecko-výskumná činnosť: infekčné nádorové ochorenia zvierat, oblasť imunomodulácií. Aktuálne sa venuje právnej úprave výkonu veterinárnej starostlivosti, potravinového dozoru a ochrany zvierat. Vedúci, alebo zástupca vedúceho grantovej úlohy v troch KEGA a dvoch VEGA projektoch.  

Publikácie: 2 VŠ učebnice, 3 monografie, 8 skrípt, 5 učebných textov, 81 vedeckých a odborných publikácií. 35 SCI citácií a 168 citácií mimo SCI.  

Členstvá: člen Vedeckej rady UVLF. 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia