Lucia Kurilovská
Veda a výskum

Lucia Kurilovská

doc., JUDr., PhD.

rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Štúdium:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - PhD. (1994 - 1998);
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - JuDr. (1985 - 1989).

Pracoviská a významné funkcie:
Ministerstvo spravodlivosti SR, poradca ministra spravodlivosti SR (od r. 2013);
Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia trestného práva, generálna riaditeľka (2012 - 2013);
Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva SAV, vedecký pracovník (od r. 2008);
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, vedúca odboru trestného práva procesného (od r. 1993);
právnička pre zahraničný obchod a novokonštituované súkromné spoločnosti (1989 - 1993).

Členstvo v profesných a iných organizáciách:
členka Disciplinárneho senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
členka Rady Študentskej vedeckej odbornej činnosti
predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu
členka Rady vlády pre prevenciu kriminality
členka Rady pre probáciu a mediáciu
členka komisií Ministerstva spravodlivosti SR pre zavedenie elektronického monitoringu
členka komisií Ministerstva spravodlivosti SR pre novelizácie trestných kódexov, zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, implementácie smerníc v súvislosti s obeťami trestných činov
členka disciplinárnych senátov pre postih sudcov
členka viacerých medzirezortných, multidisciplinárnych a pracovných odborných skupín a komisií Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru
predsedníčka Akreditačnej komisie Ministerstva vnútra SR pre policajné vzdelávanie
členka Komisie pre nominácie na Cenu Karlovarských právnických dní

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia