Tomáš Čeklovský
Veda a výskum

Tomáš Čeklovský

Mgr.

Katedra geológie a paleontológie PvF UK

paleontológ

Pracoviská a významné funkcie: Katedra geológie a paleontológie Univerzity Komenského (doktorandské štúdium)

Štúdium: Katedra geológie a paleontológie Univerzity Komenského

Medzinárodné pobyty: Konya (Turecko) 5 mesiacov, Krakow (Poľsko) 1 mesiac

Výber z publikačnej činnosti:
ADF Čeklovský, Tomáš: Nálezy pleistocénnych koní z neandertálskej lokality Bojnice I – Prepoštská jaskyňa In: Acta Geologica Slovaca 2014. – Bratislava: UK, 2014 – S. 179-189.
BFA Sabol, Martin: Predbežné výsledky revízneho výskumu fosílnych spoločenstiev z neandertálskych lokalít na území Slovenska In: Kvartér 2014. - Brno : Ústav geologických věd PřiF MU, 2014. - S. 51-52
BFA Bocherens, Hervé: Preliminary isotopic analysis results from the Neanderthal site of the Prepoštská cave (western Slovakia) In: 19th International Cave Bear Symposium. - Wien : Universität Wien, 2013. - S. 20-21
BFB Čeklovský, Tomáš: Fosílne spsoločenstvo stavovcov z neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa - priebežné výsledky výkumu In: 2. geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2013. Zborník abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2013. -
ADF Čeklovský, Tomáš - Sabol, Martin - , : Spoločenstvá medveďov jaskynných zo Šarkanovej a Homološovej diery na Spiši (Slovensko) In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 51, č. 1 (2013), s. 51-66
AFH Čeklovský, Tomáš - Sabol, Martin: Fossil assemblage from the Neanderthal site of the Prepoštská Cave - preliminary results In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Abstract book [elektronický zdroj]. -
AFH Čeklovský, Tomáš: Nálezy pleistocénnych koní (Equus sp.) z neandertálskej lokality Bojnice I - Prepoštská jaskyňa In: Aragonit. - Roč. 18, č. 1 (2013), s. 48
celý zoznam nájdete tu

Granty: v roku 2013 - Grant Univerzity Komenského s číslom UK/9/2013

Ocenenia: Cena dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v geologickej sekcii na Študentskej vedeckej konferencii v roku 2013 (ŠVK 2013).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia