Katarína Chlpíková
Veda a výskum

Katarína Chlpíková

Mgr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium:
2003 – 2009: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – dejepis → Mgr.

Pracoviská:
2013 – súčasnosť: Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava; projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
2012: British International School, Bratislava (výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka)
2011 – 2012: Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava
2009 – 2011: Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty:
2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2012 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu:
korpusová lingvistika
kolokácie

Zameranie v SNK:
kolokácie

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia