Pavol Alexy
Veda a výskum

Pavol Alexy

prof. Ing., PhD.

Oddelenie plastov a kaučuku ÚPM FCHPT STU

chemik

Venuje sa biodegradovateľným polymérom.

Projekty:
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka

Publikácie
Method for testing of Processing Stability of biodegradable Polyesters based on Oscillation Rheometry
Influence of Low-Temperature Plasma by Atmospheric Pressure on the Surface Morphology of Wool Textile Materials
Processing and properties of PLA, PHB and PLA/PHB blends

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia