Peter Sýkora
Veda a výskum

Peter Sýkora

Prof. RNDr., PhD.

Katedra filozofie FF UCM
Filozofická fakulta UCM
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

bioetik

Štúdium:
1981: RNDr. (biológia), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993: PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1997: Doc. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Pôsobenie v zahraničí:
1989 : Postdoctoral Researcher, Department of Genetics, University of Glasgow, Glasgow,
1990 Postdoctoral Research Associate, Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, USA
1993 - 1994 : Visiting Fellow, Department of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, London School of Economics, London, UK
1994 : Research Associate, Biology Department, Emory University, Atlanta, USA
1995 : Visiting Professor, Department of Anthropology, Emory University, Atlanta, USA

Aktivity v bioetickej oblasti:
Bioetická expertíza pre Ústavný súd SR v otázke interrupcií
Člen Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
Vice-prezident Bioetickej komisie Slovenskej sekcie UNESCO
prednáša kurz Bioetika I. a III. v rámci magisterského štúdijného programu z filozofie na Katedre filozofie FF UCM
2003-2005: člen Centrálnej etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
2005-súčasnosť: člen predsedníctva Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá funguje ako národná bioetická komisia SR.
2005-súčasnosť: začlenený do databázy expertov UNESCO pre bioetiku (GEO- Global Ethics Observatory group)

Vybrané bioetické publikácie:
* Sýkora, P.: O potrebe globálnej bioetiky. Filozofia, roč. 62, č.3, 2007
* Sýkora, P. : Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť? Filozofia, roč.61, č.7, str. 562-568, 2006
* Sýkora,P.: Môže existovať globálna etika v multikultúrnom svete? In: F. Novosad, M. Muránsky, R. Karul (eds.) - Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col, str. 106-112, Bratislava 2006,
* Sýkora, P.: Bioethics in Liberal-Democratic Societies. In: Scepticism and Hope: Sixteen Contemporary Slovak Essays. M. Kollár (ed.), Kalligram, Bratislava, 1999, s. 255-273.
* Sýkora, P.: Koncepcia ľudskej dôstojnosti v Európskej únii. In: P. Sýkora, P. Kopecký a V. Kuhnová (eds.) Slovensko v priestore Európskej únie-výzva pre sociálne, ekonomické a právne vedy. FSEV UK - SAEŠ, Bratislava, 2004, str.25-30

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia