Pôrodnosť na Slovensku mierne stúpa

Hľadanie vhodného partnera, čakanie na optimálnu túžbu mať dieťa, či potreba byť finančne zabezpečený - to sú dôvody, prečo stále väčšie množstvo žien odkladá materstvo na neskôr.

Pôrodnosť na Slovensku mierne stúpa

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Black Photo Studio

Cieľom projektu s názvom „Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie“, je podľa anotácie spoznať v akých podmienkach, kontextoch a životných postojoch sa realizuje reprodukcia, aké očakávania majú ľudia od reprodukcie a identifikovať udržateľné reprodukčné životné štýly a vzorce.

Projekt, ktorý finančne podporila Agentúra pre výskum a vývoj, má trvať do jari budúceho roka. V minulom roku napríklad vedci zrealizovali prieskum, do ktorého sa zapojilo 1400 mladých ľudí.

Vedúcim výskumného tímu je docent Gabriel Bianchi, ktorý pôsobí aj ako riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Bianchi sa ako jediný v strednej Európe už dve desaťročia systematicky venuje problematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexualite v občianskej spoločnosti.

Z výskumu podľa vedcov vyplýva, že súčasná nízka pôrodnosť na Slovensku nie je dôvodom na veľkú paniku. Totiž kým ešte pred niekoľkými rokmi pôrodnosť poklesla až na úroveň 1,2 dieťaťa na ženu, dnes už registrujeme mierne stúpajúci trend. Dôvodom je zmena životného štýlu a „dobiehanie“ pôrodov.

„ V rámci oneskoreného nástupu poklesla fertilita na Slovensku pred zhruba piatimi rokmi na 1,2 dieťaťa na jednu ženu. V súčasnosti je mierne stúpajúci trend.“, uviedol Bianchi. Pôrodnosť je dnes podľa neho na úrovni asi 1,4 dieťaťa na ženu. Odborníci očakávajú mierny rast aj v ďalších rokoch.

V porovnaní so západnými krajinami, najmä napríklad s Nemeckom, je to ešte relatívne dobré číslo, aj keď ideálna plodnosť je na úrovni 2,1. Navyše na rozdiel od západu zatiaľ nemusíme čeliť novému fenoménu, keď sa veľký podiel žien rozhodne ostať bezdetnými.

Zároveň však u nás naďalej platí sociálna norma o optimálnom počte dvoch detí v rodine a o troch rokoch, ktoré má matka dieťaťa ostať doma.  

Nenahraditeľná matka

Západoeurópske krajiny sa od nás líšia aj lepšou dostupnosťou predškolských zariadení (jasieľ a škôlok). Práve tu by mohol zasiahnuť vo väčšej miere štát. Taktiež u nás stále pretrváva fenomén „nenahraditeľnej“ matky, ktorý je tu zakorenený kultúrnou zotrvačnosťou a nepotlačila ho ani postupná emancipácia žien.

Podľa Bianchiho porodí v súčasnosti žena na Slovensku svoje prvé dieťa priemerne vo veku 27 rokov, čo je v porovnaní s minulým obdobím nárast.

Dôvodom, prečo mladí ľudia odkladajú svoje reprodukčné plány, je nemožnosť nájsť vhodného partnera, ale tiež napríklad hedonistický životný štýl mladých.

„Ďalším dôvodom je aj to, že ženy čakajú na optimálny stav svojej túžby mať dieťa. V neposlednom rade je odklad rodičovstva spôsobený aj túžbou byť finančne zabezpečený“, tvrdí Bianchi.

Z výskumu jeho tímu tiež vyplýva, že najdôležitejšou je pre ženu emočná túžba mať dieťa,  nasleduje vhodný partner a až potom financie. Túžba  po dieťati sa netýka len žien, ale aj mužov.

Z ďalších trendov je zrejmé, že tretina detí sa dnes rodí mimo manželstva. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia pritom uprednostňujú formu manželstva namiesto nemanželského spolužitia, ak si chcú založiť rodinu.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia