Katedra porovnávacej religionistiky FF UK
Filozofická fakulta UK Sektor vysokých škôl

Katedra porovnávacej religionistiky FF UK

Výskum na katedre sa sústreďuje hlavne na náboženstvá Kaukazu, Buddhizmus, Kresťanstvo, Islam a Domorodé náboženstvá Ameriky.

Aktuálne rieši tieto projekty - Mysticizmus ako náboženský a kultúrny fenomén, Islamský radikalizmus a propaganda - Náboženstvo, politika a ideológia na súčasnom Blízkom Východe a Autochtónnosť a synkretizmus v ľudovej viere mexických Indiánov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia