Ocenenie Európskej komisie DS Label získali tri slovenské univerzity

— Zuzana Vitková

Doplnok k vysokoškolskému diplomu, ktorý odteraz môžu univerzity vydávať, poskytuje predpísané informácie o vzdelaní absolventa v anglickom jazyku. Mal by mu pomôcť ľahšie preukázať znalosti pri ďalšom vzdelávaní, či hľadaní si práce v Európskej únii.

Ocenenie Európskej komisie DS Label získali tri slovenské univerzity

Ide o štandardizovanú prílohu k vysokoškolskému diplomu, v podobe, ktorú vyžaduje Európska komisia.  DS (Diploma Supplement)Label poskytuje informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania. Sú v ňom uvedené aj informácie o škole na ktorej  absolvent študoval, o jeho študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch , či výsledkoch.
Prestížnu akreditáciu na poskytovanie významného ocenenia, DS Label, udeľuje Európska komisia univerzitám raz ročne. Pred Vianocami zverejnila zoznam deväťdesiatich európskych univerzít, ktoré uspeli v posúdení vydávaných doplnkov v tomto roku.

Na zozname sú aj štyri slovenské vysoké školy, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trnavská univerzita a Prešovská univerzita.

Kombinácia prestížnych ocenení pomôže absolventom v zahraničí

Okrem Prešovskej univerzity, majú všetky spomínané univerzity, ako jediné na Slovensku aj ocenenie Európskej komisie, ECTS Label (European Credit Transfer System - Európsky systém transferu kreditov). Toto ocenenie je prestížnym  potvrdením, že všetky študijné programy na univerzite, a zároveň všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom.

„Veľmi ma potešilo, keď sa Slovenskej technickej univerzite na prvý raz podarilo získať ocenenie ECTS Label a teraz ma teší,  že sa k nemu pridal aj DS Label. Potvrdzuje to, že náš systém štúdia je porovnateľný v rámci Európy a transparentný. Študenti - naši aj zahraniční, vďaka ECTS ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety v ktorom semestri. A vďaka DS Label ľahšie v zahraničí preukážu svoju kvalifikáciu a vzdelanie. Uľahčujeme domácim aj zahraničným študentom medzinárodnú mobilitu,“ uviedol v tlačovej správe k získaniu ocenenia rektor STU,  Robert Redhammer.

Domáci aj zahraniční študenti tak majú ľahšiu situáciu, ak sa chcú pohybovať v európskom vzdelávacom a pracovnom priestore. Vďaka ECTS zistia, ktoré štúdium im uznajú aj v zahraničí a vďaka DS ľahšie preukážu svoje znalosti. Obe ocenenia takisto dokladujú pevnú pozíciu ocenenej univerzity v medzinárodnom meradle . Podrobné informácie o oboch certifikátoch a o možnostiach ich uplatnenia nájdete tu a tu.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia