Kto je nový komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas?

Daniel Straka

Na poludnie 10. septembra 2014 predstavil Jean-Claude Juncker, nový predseda Európskej komisie, návrh na obsadenie 27 pozícií nových eurokomisárov. Jedným z dlho diskutovaných postov bol aj nový komisár pre vedu, výskum a inovácie.

Kto je nový komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas?

Carlos Moedas, zdroj fotografie: archív Európskej komisie

Straka Daniel

Autor článku je vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Venuje sa podpore účasti slovenských výskumníkov a organizácií v európskych komunitárnych programoch, najmä v Rámcovom programe pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Pôsobil ako národný delegát a národný kontaktný bod vo viacerých tematických oblastiach 7. rámcového programu a v súčasnosti je členom viacerých programových výborov v Horizonte 2020. Zameriava sa na výskumné a inovačné politiky, výskumné infraštruktúry a popularizáciu vedy v spoločnosti.

Kreovanie novej komisie trvalo takmer dva mesiace zložitých rokovaní o rozdelení portfólií. Európsky parlament od začiatku zdôrazňoval, že ak nebude v novej Komisii zastúpených minimálne 9 žien, tak jej zloženie neschváli. Juncker sa musel tiež vyrovnať s nomináciou až piatich bývalých predsedov národných vlád, ako aj snahou každej vlády získať pre svojho nominanta čo najsilnejší rezort.

Nový spôsob fungovania Európskej komisie

V samotnom zložení a fungovaní kolégia komisárov zaviedol jej nový predseda viacero zmien, sám to uviedol slovami „rozhodol som sa urobiť niektoré zmeny a trochu zatriasť vecami“. Juncker tak vytvoril dvojstupňový systém fungovania Komisie, keď nominoval piatich zo siedmich podpredsedov bez portfólií. Tí by mali koordinovať prácu ostatných komisárov v konkrétnych oblastiach. Zároveň budú pôsobiť ako filter pri návrhoch ostatných komisárov v oblastiach, za ktoré sú zodpovední. Bez ich súhlasu nebudú môcť komisári navrhnúť žiadnu novú iniciatívu. Samotný predseda však zdôrazňuje, že pôjde o „koordinátorov, kapitánov tímov a nie nadriadených“. Cieľom tohto nastavenia je zlepšiť koordináciu politík v rámci Komisie. Každý z komisárov tak bude spolupracovať s jedným alebo viacerými podpredsedami. Napriek tomu sa určitému dojmu seniority nedá vyhnúť. Nový komisár pre vedu, výskum a inovácie tak bude najužšie spolupracovať s podpredsedom pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainenom.

Viac technokrat ako politik

V súvislosti s nomináciou nového komisára pre vedu, výskum a inovácie sa spomínalo viacero mien. Do poslednej chvíle bol najväčším kandidátom Španiel Miguel Arias Cañete a jeho nominácia sa brala ako istá. Preto bol návrh Portugalca Carlosa Moedasa istým prekvapením. V rámci Portugalska išlo až o druhú voľbu, keď premiér pôvodný návrh stiahol po tom, ako zistil, že nezíska silnejšie ekonomické portfólio. Samotný Moedas je považovaný viac za technokrata ako politika. Napriek tomu si však urobil v portugalskej politike dobré meno. Pôsobil ako štátny tajomník premiéra Pedra Coelha, keď bol zodpovedný za odchod krajiny z bailout programu v objeme 78 mld. €, ktorý dokončil v máji 2014.

Samotný Moedas, rodák z Beja, nemá širšie politické skúsenosti s výskumom a inováciami. V svojej kariére sa zameriaval viac na finančný sektor, pracoval ako bankár pre Goldman Sachs a Eurohypo Investment Bank. Neskôr v obchode s realitami ako výkonný riaditeľ pre Aquirre Newman v Španielsku. Praktické skúsenosti s výskumom však nový komisár predsa len má. Vyštudoval na lisabonskom Instituto Superior Técnico a titul MBA získal na Harvard Business School. Krátko pôsobil ako inžinier pre skupinu Suez-Lyonnaise des Eaux vo Francúzsku. Vo svojich 44 rokoch sa stal štvrtým najmladším členom Junckerovej komisie.

Oslabené portfólio

Juncker nezmenil len spôsob práce komisie, ale urobil aj zmeny v jednotlivých portfóliách. Už pri letmom pohľade je evidentné, že Moedasov vplyv bude nižší ako má terajšia komisárka Márie Geoghegan-Quinn. Najväčšou a aj najkontroverznejšou zmenou je presun Spoločného výskumného centra (JRC) do kompetencie komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a občanov Tibora Navracsicsa. Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) ostáva tiež pod Navracsicskom. O vplyv vo Výkonnej agentúre pre výskum (REA) sa bude musieť deliť s viacerými kolegami. Hlavne strata JRC s viac ako 3 000 zamestnancami, ktorého generálnym riaditeľom je Slovák Vladimír Šucha, sa javí ako citeľná a v niektorých kruhoch je považovaná za nelogickú.

Priority a výzvy

Jean-Claude Juncker poslal všetkým novým komisárom list, v ktorom načrtol oblasti, na ktoré by sa mali počas svojho pôsobenia sústrediť. Carlos Moedas by sa tak mal zamerať najmä na zlepšenie výskumnej infraštruktúry, lepšie využívanie výsledkov výskumu v praxi, podporu excelentného medzinárodného výskumu, posilnenie výskumných a inovačných kapacít v členských štátoch a maximalizáciu synergií s jednotným digitálnym trhom a v energetikou. Väčší dôraz by mal klásť na aplikovaný výskum a zvýšenie účasti podnikateľských subjektov, špeciálne malých a stredných podnikov, vo výskumných projektoch.

Carlos Moedas sa bude musieť na začiatku svojho pôsobenia sústrediť najmä na implementáciu Horizontu 2020 a čaká ho pomerne ostrý nástup, keďže niektoré krajiny meškajú s platbami do spoločného rozpočtu. To má za následok nedostatok finančných prostriedkov na výzvy a Komisia je tak nútená pristupovať buď k znižovaniu predfinancovania projektov, alebo k posúvaniu termínov výziev. Len v roku 2014 sa znížili platby o 1,5 mld. Eur. Podľa odchádzajúcej komisárky bude mať nedostatok finančných prostriedkov „vplyv na 600 projektov v Horizonte 2020, čo sa dotkne viac ako 7 000 participantov a z nich bude okolo 1 400 malých a stredných podnikov“.

Ďalšou výzvou nového komisára bude silnejšia podpora budovania európskeho výskumného priestoru a najmä vyššie zapojenie nových členských krajín do spoločných projektov. V druhej polovici svojho funkčného obdobia bude musieť začať pracovať na návrhu nového rámcového programu pre výskum a inovácie, nástupcu Horizontu 2020.

Ak Carlos Moedas úspešne absolvuje „vypočúvanie“ v Európskom parlamente, tak na svoju novú pozíciu nastúpi od 1. novembra 2014.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia