Daniel Straka
Vedná politika

Daniel Straka

Mgr.

Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj

výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2005

Pracoviská a významné funkcie: výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) (od r. 2017); vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli; Centrum vedecko-technických informácií SR (2014-2017); výkonný riaditeľ a analytik v Slovenskej organizácie pre výskum a vývoj (2011-2014); hlavný štátny radca na Úrade vlády SR (2007-2011); hlavný štátny radca na Ministerstve školstva SR (2005-2007).

Najdôležitejšie výsledky: Daniel Straka sa venuje podpore účasti slovenských výskumníkov a organizácií v európskych komunitárnych programoch, najmä v Rámcovom programe pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Pôsobil ako národný delegát a národný kontaktný bod vo viacerých tematických oblastiach 7. rámcového programu a v súčasnosti je členom viacerých programových výborov v Horizonte 2020. Zameriava sa na výskumné a inovačné politiky, výskumné infraštruktúry a popularizáciu vedy v spoločnosti.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia