• International B2B Software Days

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network | Miesto konania Viedeň, Rakúsko, Austrian Federal Economic Chamber
  • Človek a spoločnosť

   Študentská vedecká aktivita 2013

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miesto konania Banská Bystrica
  • Kultúra a umenie

   Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty

   Medzinárodná vedecká konferenci a sa bude konať pri príležitosti životného jubilea riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc.....

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave | Miesto konania Častá, Účelové zariadenie kancelárie NR SR Častá-Papiernička
  • Technika

   V. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle 2013

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV | Miesto konania Bratislava, Hotel Bonbón
  • IIT.SRC 2013 Študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Miesto konania Bratislava
  • IIT.SRC Junior 2013

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Miesto konania Bratislava
  • Lekárstvo

   III. Labudove dni

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SAV | Miesto konania Bratislava, Virologický ústav SAV
  • Človek a spoločnosť

   Annual International Interdisciplinary Conference

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SAV, European Scientific Institute | Miesto konania Azorské ostrovy, Portugalsko
  • Vesmír a zem

   2. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2013

   ...

   European Federation of Colorectal Cancer (EFR), BM1005, FFG, AWO, IT-Cluster Vienna a ZIT v spolupráci s Enterprise Europe Network, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SAV, European Scientific Institute, SAV | Miesto konania Nitra
  Apríl 2013
 • Máj 2013

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia