V novembri tohto roka sa opäť budete môcť zúčastniť slovenského Týždňa vedy a techniky plného najrôznejších podujatí, súťaží a sprievodných aktivít. Podujatie každoročne popularizuje vedu a techniku a podporuje ich rozvoj.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku má za úlohu ukázať verejnosti význam celoživotného vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, pre jeho plné využitie je však mimo iné potrebné zvýšiť aj všeobecné povedomie o význame vedy v našich každodenných životoch, ako aj záujem mladých ľudí o štúdium vedecko-technických disciplín a vytvárať tak novú generáciu slovenských odbornníkov. Veda a technika totiž ovplyvňujú celú spoločnosť. 

Hlavné podujatia, ktorých sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku budete môcť zúčastniť:
 

 Okrem toho budú môcť záujemcovia navštíviť aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré organizujú jednotlivé zväzy, združenia, organizácie výskumu a vývoja, ministerstvá, vyššie územné celky, ako aj univerzity a školy na celom území SR. Takýmito sprievodnými podujatiami budú dni otvorených dverí, semináre, konferencie a prednášky, ale aj prezentácie, besedy, výstavy a podobne.

V rámci svojej iniciatívy Energia pre vzdelanie sa k Týždňu vedy a techniky aktívne pripájajú aj Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ktoré sú jeho hlavným partnerom. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch udelí spoločnosť ceny Aurela Stodolu za najlepšie záverečné práce študentov súvisiace s energetikou. Slovenské elektrárne zároveň v piatok na podujatí Science Talk v novom infocentre Energoland v Mochovcach udelia štipendiá pre 25 študentov rôznych vysokých škôl z celého Slovenska.

Všetky sprievodné aj hlavné podujatia, ako aj podrobné informácie o Týždni vedy a techniky na Slovensku môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke udalosti. 

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia