Európska noc výskumníkov 2015

Európska noc výskumníkov 2015

Organizátori Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. , Slovenská akadémia vied , EurActiv.sk , Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesto konania Bratislava – Stará tržnica, Dom umenia V- klub, Prírodovedecké múzeum SNM; Banská Bystrica – Europa Shopping Center; Žilina – Aupark Shopping Center; Košice – Atrium Optima; Tatranská Lomnica – Astronomický ústav SAV

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions.

Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 25. 9. 2015. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov.

Hlavný organizátor podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR, opäť sľubuje bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Program celého festivalu sa ponesie v duchu témy - VEDA JE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA.

Na všetky podujatia je vstup voľný.

Pre viac informácií o podujatí a programe bavštívte jeho oficiálnu webovú stránku.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia